Nestemäiset antibiootit saapuvat apteekkiin jauheena pullossa. Lääkkeisiin sekoitetaan vesi vasta lääkettä toimitettaessa, koska tällaisten valmiiden liuosten säilyvyysaika on lyhyt. Valmiit liuokset säilytetään jääkaapissa. 

Antibioottien sekoittamiseen käytetään steriiliä vettä, joka on Suomen hanavettäkin puhtaampaa vettä. Antibiootin sekoittamiseen tarvittava vesimäärä tarkistetaan pakkauksesta ja vesimäärän mittaamisen apuna käytetään useimmiten mittalasia. Mittalasi on laboratorioväline, jonka avulla on mahdollista mitata nestetilavuuksia. Veden mittaaminen on tarkkaa puuhaa ja asiakkaan näkökulmasta tässä työvaiheessa saattaakin siksi kestää jonkin aikaa. Kun vesi on mitattu, kaadetaan vesi varovasti lääkepulloon ja pulloa ravistetaan voimakkaasti, jotta lääkejauhe sekoittuu veteen. Ohjetarrojen lisäämisen jälkeen lääke on valmis toimitettavaksi asiakkaalle.

Ennen antibiootin annostelemista, on tärkeää ravistaa liuos hyvin. Vaikka antibiootti on sekoitettu apteekissa, on silti mahdollista, että jauhe saostuu liuoksen pohjalle. Nestemäisten antibioottien annos mitataan ruiskulla. Antibiootin ottamisessa voi auttaa se, että mittaa annoksen ensin ruiskuun ja sen jälkeen antaa lääkkeen esimerkiksi osissa tai kerralla lusikalla. Monet antibiootit saa ottaa ruokailun yhteydessä, ja lääkkeenottoa voikin silloin helpottaa sekoittamalla lääkkeen ruokaan. Tarkista lääkkeen annostelutapa apteekissa. 

Opitko tästä blogikirjoituksesta jotain uutta? Kerro se apteekin Facebook-sivuilla!

Harjavallan Apteekki