Lääkkeen nimi, lääkeaine ja vahvuus 

Lääkkeen kauppanimi on pakkauksessa yleensä isoimmalla tekstillä. Lääkkeen nimen yhteydestä löydät lääkeaineen nimen, esimerkiksi paracetamol. Lääkeaine on lääkkeen vaikuttava osa, minkä vuoksi sitä kutsutaan myös nimellä vaikuttava aine. Lääkepakkauksesta selviää myös lääkkeen vahvuus, esimerkiksi 400 mg. Jos lääkkeen vahvuus on 400 mg, se tarkoittaa, että yhdessä tabletissa on 400 milligrammaa lääkeainetta. 

Lääkkeen vahvuus riippuu lääkeaineesta, eikä esimerkiksi eri kipulääkkeiden kipua lievittävää tehoa voida arvioida lääkkeen vahvuuden suhteen.  On myös mahdollista, että samaa lääkettä käytetään eri käyttötarkoituksiin erilaisella annostuksella (esimerkiski asetyylisalisyylihappo eli aspiriini kipuun isommalla annoksella ja verisuonitukosten ehkäisyyn pienellä annoksella).

Annostus

Lääkkeenottokertojen määrä riippuu lääkkeestä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus kestää pitkään, joten niitä ei tarvitse ottaa kuin esimerkiksi kerran päivässä. Toisia lääkkeitä taas pitää ottaa tasaisin väliajoin. Lääkkeen oikean annosteluohjeen löydät lääkepakkauksesta ja pakkausselosteesta. 

Esimerkki: 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Tällainen ohje saattaa olla esimerkiksi kipulääkkeessä. Lääkettä voi aluksi kokeilla yhden tabletin kerta-annoksena. Jos kipu lievittyy, kerta-annos on riittävä eikä ole tarvetta ottaa kahta tablettia kerralla. Kerta-annosta on kuitenkin mahdollista nostaa myös kahteen tablettiin, mikäli oireet eivät lievity yhdellä tabletilla. Kerta-annos, eli yksi tai kaksi tablettia, otetaan kolme kertaa vuorokaudessa, jos kipu ei lievity. Tarvittaessa lääkettä voi ottaa myös neljä kertaa vuorokaudessa. Tässä tapauksessa suurin mahdollinen vuorokaudessa otettava tablettimäärä on yhteensä 8 tablettia. 

Lääkkeen viimeinen käyttöpäivä 

Merkinnät ”Käyt. viim. 12/2019” ja ”EXP 12–2019” tarkoittavat, että lääkettä voi käyttää vuoden 2019 joulukuun loppuun saakka. 
Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet viedään apteekkiin. Lue lisää lääkejätteiden hävittämisestä täältä.

Säilytysohjeet 

Lääkkeen säilytysolosuhteet vaikuttavat myös lääkkeen säilyvyyteen. Oikeat säilytysolosuhteet löydät lääkepakkauksen kyljestä ja pakkausselosteesta. Jos pakkauksessa ja pakkausselosteessa ei ole mainittu erityisiä säilytysohjeita, valmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Punainen kolmio

Punainen kolmio varoittaa lääkkeen käyttäjää siitä, että lääke voi haitata ajokykyä tai tarkkuutta vaativien koneiden ja laitteiden käytössä. Lääkkeen ottamista pitääkin välttää ennen liikenteeseen lähtöä tai koneiden käyttöä erityisesti jos huomaa, että lääke väsyttää ja aiheuttaa muutoksia tarkkaavaisuuteen. 

Pakkausseloste 

Lääkepakkaukset sisältävät aina pakkausselosteen.
Pakkausselosteessa kerrotaan:

  • mikä lääke on, mihin sitä käytetään ja mikä on lääkkeen annostus
  • kenelle lääke ei sovi
  • voiko lääkettä käyttää raskauden tai imetyksen aikana
  • miten muut lääkkeet sekä ruoka ja juoma sopivat lääkkeen kanssa yhteen 
  • vaikuttaako lääke ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita 
  • mahdolliset haittavaikutukset
  • pakkauksen sisältö ja valmistaja 

Lääkevalmisteiden pakkausselosteita voit etsiä myös Lääkeinfo.fi-sivustolta.

Muista, että lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä voit aina kysyä neuvoa farmaseuttiselta henkilökunnaltamme! Farmaseutit ja proviisorit ovat lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoita.

Farmaseutti Johanna
Harjavallan Apteekki
Harjavallankatu 15, 29200 Harjavalta